اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۶۸۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۱۳۱۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۷۱۴۹۴۸۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه فخرایی ، پاساژ فرهاد ، طبقه همکف پلاک 36

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفترمرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفترمرکزی
  • آدرس:
  • سعدی جنوبی ، کوچه فخرایی ، پاساژ فرهاد ، طبقه همکف پلاک 36

  • :
  • ۳۳۹۸۶۸۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۶۱۱۳۱۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای امیر دشتی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۸۶۸۳۰
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۶۱۱۳۱۷
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۷۱۴۹۴۸۵

آدرس